DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.380 Abstract views: 15 , Download PDF : 8
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.381 Abstract views: 11 , Download PDF : 1
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.383 Abstract views: 11 , Download PDF : 13
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.385 Abstract views: 14 , Download PDF : 3
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.387 Abstract views: 7 , Download PDF : 3
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.388 Abstract views: 14 , Download PDF : 4
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.389 Abstract views: 13 , Download PDF : 3
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.418 Abstract views: 2 , Download PDF : 1
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.419 Abstract views: 3 , Download PDF : 3
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.420 Abstract views: 2 , Download PDF : 0
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.421 Abstract views: 1 , Download PDF : 1
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.423 Abstract views: 4 , Download PDF : 9
DOI : https://doi.org/10.36088/nusantara.v1i3.424 Abstract views: 1 , Download PDF : 0