latest articles

Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran Daring di Sekolah MI Al-Istiqomah Cibodas

Magdalena I., Ramadhan A., S., Zaudah D., Azizah N., Janah R.

Melestarikan Kesenian Tradisional melalui Permainan Tradisional Dakon untuk Meningkatkan Karakter Anak MI /SD

Kinesti R., D., A., Taqiya N., Nurfiani S., Pionika R., V., Rohayatun R., Praharsini A., Makrufah L.

The Advantages and Learning Facilities at the Foundation Al-Ma'soem During Pandemic

Kinesti R., Khasanah A., Makrufah L., Rohayatun R., Nurfiani S., Aulia Z.

Kedudukan Teknologi Pendidikan Islam di Era Globalisasi

Salsabila U., H., Saputri R., M., Nursusanti D., N., Setianto E., Sabhara H.

Upaya dalam Memajukan Teknologi Pendidikan Indonesia

Salsabila U., H., Putri V., A., Cahyani P., Annisa A., Yuliatin A. T.

latest issues