DOI: https://doi.org/10.36088/pensa.v3i1

Published: 2021-04-30

10.36088/pensa.v3i1.1112 , Viewed: 707 , Downloaded : 1660
10.36088/pensa.v3i1.1115 , Viewed: 974 , Downloaded : 2366

Peran Guru dalam Mempertahankan Cultural Heritage Indonesia dalam Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur

Dwi Rini Rahayuningtyas1, Putri Anisa Rizqi2, Rizka Firnanda Milenia Putri3*, Africhati Sawwama4, Eva Lutfhi Fakhru Ahsani5

27-37

10.36088/pensa.v3i1.1126 , Viewed: 924 , Downloaded : 723
10.36088/pensa.v3i1.1133 , Viewed: 683 , Downloaded : 1317
10.36088/pensa.v3i1.1148 , Viewed: 1573 , Downloaded : 3263
10.36088/pensa.v3i1.1156 , Viewed: 2939 , Downloaded : 7242
10.36088/pensa.v3i1.1153 , Viewed: 815 , Downloaded : 1174
10.36088/pensa.v3i1.1161 , Viewed: 543 , Downloaded : 382

Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Wajiyah Wajiyah1*, Hudaidah Hudaidah2

97-106

10.36088/pensa.v3i1.1164 , Viewed: 784 , Downloaded : 7862
10.36088/pensa.v3i1.1215 , Viewed: 657 , Downloaded : 270
10.36088/pensa.v3i1.1216 , Viewed: 687 , Downloaded : 1369
10.36088/pensa.v3i1.1241 , Viewed: 362 , Downloaded : 229
10.36088/pensa.v3i1.1246 , Viewed: 736 , Downloaded : 943

Pengembangan Media Audio Visual pada Pembelajaran Matematika di Kelas 1 MI Al Hikmah 1 Sepatan

Septy Nurfadhillah1, Siti Fadhilatul Barokah2, Siti Nur’alfiah3, Nida Umayyah4, Annisa Ardhana Yanti5

149-165

10.36088/pensa.v3i1.1274 , Viewed: 1545 , Downloaded : 2015

Pengembangan Media Audio Visual Pembelajaran Matematika di Era Pandemi Covid-19 di SDN Pangakalan 4

Septy Nurfadhillah1, Nurlayla Hidayati2, Herlina Effendi3, Roudhotus Sabila4, Saadiahtul Umroh5

166-175

10.36088/pensa.v3i1.1275 , Viewed: 932 , Downloaded : 283