DOI: https://doi.org/10.36088/pensa.v3i1

Published: 2021-04-30

10.36088/pensa.v3i1.1112 , Viewed: 729 , Downloaded : 1693
10.36088/pensa.v3i1.1115 , Viewed: 1028 , Downloaded : 2540

Peran Guru dalam Mempertahankan Cultural Heritage Indonesia dalam Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur

Dwi Rini Rahayuningtyas1, Putri Anisa Rizqi2, Rizka Firnanda Milenia Putri3*, Africhati Sawwama4, Eva Lutfhi Fakhru Ahsani5

27-37

10.36088/pensa.v3i1.1126 , Viewed: 949 , Downloaded : 745
10.36088/pensa.v3i1.1133 , Viewed: 706 , Downloaded : 1337
10.36088/pensa.v3i1.1148 , Viewed: 1597 , Downloaded : 3318
10.36088/pensa.v3i1.1156 , Viewed: 3034 , Downloaded : 7425
10.36088/pensa.v3i1.1153 , Viewed: 831 , Downloaded : 1193
10.36088/pensa.v3i1.1161 , Viewed: 554 , Downloaded : 390

Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Wajiyah Wajiyah1*, Hudaidah Hudaidah2

97-106

10.36088/pensa.v3i1.1164 , Viewed: 803 , Downloaded : 8042
10.36088/pensa.v3i1.1215 , Viewed: 666 , Downloaded : 277
10.36088/pensa.v3i1.1216 , Viewed: 716 , Downloaded : 1432
10.36088/pensa.v3i1.1241 , Viewed: 385 , Downloaded : 233
10.36088/pensa.v3i1.1246 , Viewed: 756 , Downloaded : 953

Pengembangan Media Audio Visual pada Pembelajaran Matematika di Kelas 1 MI Al Hikmah 1 Sepatan

Septy Nurfadhillah1, Siti Fadhilatul Barokah2, Siti Nur’alfiah3, Nida Umayyah4, Annisa Ardhana Yanti5

149-165

10.36088/pensa.v3i1.1274 , Viewed: 1600 , Downloaded : 2053

Pengembangan Media Audio Visual Pembelajaran Matematika di Era Pandemi Covid-19 di SDN Pangakalan 4

Septy Nurfadhillah1, Nurlayla Hidayati2, Herlina Effendi3, Roudhotus Sabila4, Saadiahtul Umroh5

166-175

10.36088/pensa.v3i1.1275 , Viewed: 974 , Downloaded : 289