Telaah Kewirausahaan dalam Perspektif Islam

Sedya Santosa1, Abdul Hafiz Alfatoni2*

216-223

10.36088/islamika.v4i3.1586 , Viewed: 152 , Downloaded : 149
10.36088/islamika.v4i3.1868 , Viewed: 278 , Downloaded : 194

Kesulitan Belajar Mahasiswa dalam Kuliah Daring selama Masa Pandemi Covid-19

Ajeng Widyaningrum1*, Dwi Ratnasari2, Alfauzan Amin3, Veron Pratama4

237-246

10.36088/islamika.v4i3.1867 , Viewed: 143 , Downloaded : 127
10.36088/islamika.v4i3.1887 , Viewed: 142 , Downloaded : 97

Peran Ikatan Remaja Masjid Al-Khoir dalam Syiar Islam di Desa Bubulak Tanjung Pura Karawang

Iddah Fukhoiroh1*, Ahmad Junaedi Sitika2, Debibik Nabilatul Fauziah3

262-272

10.36088/islamika.v4i3.1888 , Viewed: 114 , Downloaded : 102
10.36088/islamika.v4i3.1889 , Viewed: 138 , Downloaded : 106
10.36088/islamika.v4i3.1747 , Viewed: 107 , Downloaded : 85
10.36088/islamika.v4i3.1892 , Viewed: 118 , Downloaded : 108
10.36088/islamika.v4i3.1894 , Viewed: 99 , Downloaded : 83
10.36088/islamika.v4i3.1896 , Viewed: 149 , Downloaded : 107
10.36088/islamika.v4i3.1902 , Viewed: 143 , Downloaded : 108
10.36088/islamika.v4i3.1954 , Viewed: 109 , Downloaded : 84
10.36088/islamika.v4i3.1955 , Viewed: 127 , Downloaded : 101
10.36088/islamika.v4i3.1956 , Viewed: 113 , Downloaded : 66

Peran Keluarga dalam Mendidik Buah Hati Menurut Rasulullah

Fitri Chairunisa1*, Masykur H Mansyur2, Neng Ulya3

406-420

10.36088/islamika.v4i3.1958 , Viewed: 104 , Downloaded : 80
10.36088/islamika.v4i3.1977 , Viewed: 390 , Downloaded : 223
10.36088/islamika.v4i3.1964 , Viewed: 119 , Downloaded : 101
10.36088/islamika.v4i3.1975 , Viewed: 144 , Downloaded : 96

Pola Asuh Orang Tua pada Perilaku Anak dalam Pendidikan Agama Islam

Ratna Fatmawati1*, Masykur H Mansyur2, Neng Ulya3

465-475

10.36088/islamika.v4i3.1976 , Viewed: 103 , Downloaded : 82
10.36088/islamika.v4i3.1966 , Viewed: 142 , Downloaded : 122
10.36088/islamika.v4i3.1764 , Viewed: 144 , Downloaded : 95
10.36088/islamika.v4i3.1913 , Viewed: 104 , Downloaded : 81