DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.81 Abstract views: 158 , Download PDF : 214
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.84 Abstract views: 121 , Download PDF : 83
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.85 Abstract views: 114 , Download PDF : 138
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.86 Abstract views: 164 , Download PDF : 230
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.87 Abstract views: 185 , Download PDF : 117
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.89 Abstract views: 229 , Download PDF : 150
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.90 Abstract views: 137 , Download PDF : 90
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.91 Abstract views: 163 , Download PDF : 174
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.92 Abstract views: 276 , Download PDF : 297
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.93 Abstract views: 320 , Download PDF : 2737
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.94 Abstract views: 385 , Download PDF : 417