DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.81 Abstract views: 542 , Download PDF : 527
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.84 Abstract views: 405 , Download PDF : 318
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.85 Abstract views: 367 , Download PDF : 464
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.86 Abstract views: 462 , Download PDF : 647
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.87 Abstract views: 520 , Download PDF : 357
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.89 Abstract views: 521 , Download PDF : 369
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.90 Abstract views: 489 , Download PDF : 311
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.91 Abstract views: 540 , Download PDF : 450
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.92 Abstract views: 675 , Download PDF : 793
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.93 Abstract views: 981 , Download PDF : 6924
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.94 Abstract views: 1062 , Download PDF : 1120