DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.81 Abstract views: 14 , Download PDF : 21
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.84 Abstract views: 17 , Download PDF : 13
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.85 Abstract views: 14 , Download PDF : 9
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.86 Abstract views: 27 , Download PDF : 29
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.87 Abstract views: 23 , Download PDF : 12
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.89 Abstract views: 31 , Download PDF : 30
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.90 Abstract views: 16 , Download PDF : 7
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.91 Abstract views: 24 , Download PDF : 40
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.92 Abstract views: 49 , Download PDF : 42
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.93 Abstract views: 27 , Download PDF : 438
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.94 Abstract views: 57 , Download PDF : 28