DOI: https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2

Published: 2021-11-30

https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.937 , Abstract Viewed: 395 , Downloaded : 295
https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.1077 , Abstract Viewed: 331 , Downloaded : 553

Peranan Kebijakan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Falih Sunnimadi1*, Eni Riatul Malikhah2, Fery Diantoro3

221-232

https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.1091 , Abstract Viewed: 364 , Downloaded : 490
https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.1095 , Abstract Viewed: 348 , Downloaded : 232
https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.1199 , Abstract Viewed: 314 , Downloaded : 208

Tinjauan Al Qur'an dalam Term Kecerdasan Intelektual

Hamzani Aulia Rahman1*, Abdul Hafiz Alfatoni2

266-280

https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.1221 , Abstract Viewed: 318 , Downloaded : 473
https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.1240 , Abstract Viewed: 344 , Downloaded : 183
https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.1201 , Abstract Viewed: 369 , Downloaded : 390
https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.1355 , Abstract Viewed: 259 , Downloaded : 169
https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.1410 , Abstract Viewed: 396 , Downloaded : 194
https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.1494 , Abstract Viewed: 488 , Downloaded : 433