10.36088/islamika.v3i1.900 , Viewed: 578 , Downloaded : 582
10.36088/islamika.v3i1.917 , Viewed: 1176 , Downloaded : 2932
10.36088/islamika.v3i1.951 , Viewed: 1052 , Downloaded : 4042
10.36088/islamika.v3i1.968 , Viewed: 768 , Downloaded : 964

Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Indonesia Deen Haag Belanda dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia

Husni Mubarok1, Indun Rohmaedah2, Anni Qurrotul Aini3*, Wahyu Aditya Rahmawati4, Sinta Mahanani5, Riska Yustiani6

68-81

10.36088/islamika.v3i1.970 , Viewed: 800 , Downloaded : 866

Penerapan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Dimasa Pandemi Covid-19 pada SIDH Belanda dan SIKL Malaysia

Husni Mubarok1, Yasinta Indra Swastika2, Ayu Ainun3, Siti Umi Hamdanah4, Putri Diana Lestari5*, Muhammad Alif Saifuddin6

82-96

10.36088/islamika.v3i1.971 , Viewed: 994 , Downloaded : 2273

Paradigma Pembelajaran dan Motivasi Belajar Siswa

Miftahussaadah Miftahussaadah1*, Subiyantoro Subiyantoro2

97-107

10.36088/islamika.v3i1.1008 , Viewed: 995 , Downloaded : 3391
10.36088/islamika.v3i1.1021 , Viewed: 589 , Downloaded : 488

Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran

Niar Agustian1*, Unik Hanifah Salsabila2

123-133

10.36088/islamika.v3i1.1047 , Viewed: 2960 , Downloaded : 17228