Islamika:  Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan says thank you to all authors from various campuses:

  1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  2. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
  3. IAIN Kudus
  4. STIT Palapa Nusantara

DOI: https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1

Published: 2021-01-31

10.36088/islamika.v3i1.900 , Viewed: 665 , Downloaded : 663
10.36088/islamika.v3i1.917 , Viewed: 1469 , Downloaded : 3520
10.36088/islamika.v3i1.951 , Viewed: 1266 , Downloaded : 5294
10.36088/islamika.v3i1.968 , Viewed: 914 , Downloaded : 1108

Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Indonesia Deen Haag Belanda dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia

Husni Mubarok1, Indun Rohmaedah2, Anni Qurrotul Aini3*, Wahyu Aditya Rahmawati4, Sinta Mahanani5, Riska Yustiani6

68-81

10.36088/islamika.v3i1.970 , Viewed: 917 , Downloaded : 1067

Penerapan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Dimasa Pandemi Covid-19 pada SIDH Belanda dan SIKL Malaysia

Husni Mubarok1, Yasinta Indra Swastika2, Ayu Ainun3, Siti Umi Hamdanah4, Putri Diana Lestari5*, Muhammad Alif Saifuddin6

82-96

10.36088/islamika.v3i1.971 , Viewed: 1124 , Downloaded : 2458

Paradigma Pembelajaran dan Motivasi Belajar Siswa

Miftahussaadah Miftahussaadah1*, Subiyantoro Subiyantoro2

97-107

10.36088/islamika.v3i1.1008 , Viewed: 1198 , Downloaded : 4088
10.36088/islamika.v3i1.1021 , Viewed: 726 , Downloaded : 575

Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran

Niar Agustian1*, Unik Hanifah Salsabila2

123-133

10.36088/islamika.v3i1.1047 , Viewed: 5397 , Downloaded : 26691