https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.900 , Abstract Viewed: 489 , Downloaded : 483
https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.917 , Abstract Viewed: 877 , Downloaded : 2198
https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.951 , Abstract Viewed: 864 , Downloaded : 2652
https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.968 , Abstract Viewed: 625 , Downloaded : 748

Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Indonesia Deen Haag Belanda dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia

Husni Mubarok1, Indun Rohmaedah2, Anni Qurrotul Aini3*, Wahyu Aditya Rahmawati4, Sinta Mahanani5, Riska Yustiani6

68-81

https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.970 , Abstract Viewed: 670 , Downloaded : 631

Penerapan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Dimasa Pandemi Covid-19 pada SIDH Belanda dan SIKL Malaysia

Husni Mubarok1, Yasinta Indra Swastika2, Ayu Ainun3, Siti Umi Hamdanah4, Putri Diana Lestari5*, Muhammad Alif Saifuddin6

82-96

https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.971 , Abstract Viewed: 795 , Downloaded : 1974

Paradigma Pembelajaran dan Motivasi Belajar Siswa

Miftahussaadah Miftahussaadah1*, Subiyantoro Subiyantoro2

97-107

https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.1008 , Abstract Viewed: 616 , Downloaded : 2120
https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.1021 , Abstract Viewed: 473 , Downloaded : 405

Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran

Niar Agustian1*, Unik Hanifah Salsabila2

123-133

https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.1047 , Abstract Viewed: 1308 , Downloaded : 4934