DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v5i1.1088 Abstract views: 197 , Download PDF : 158
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v5i1.1090 Abstract views: 199 , Download PDF : 264
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v5i1.1089 Abstract views: 102 , Download PDF : 129
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v5i1.1096 Abstract views: 105 , Download PDF : 115
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v5i1.1100 Abstract views: 212 ,
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v5i1.1102 Abstract views: 149 , Download PDF : 105
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v5i1.1103 Abstract views: 149 , Download PDF : 103
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v5i1.1108 Abstract views: 303 , Download PDF : 339
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v5i1.1082 Abstract views: 172 , Download PDF : 122