10.36088/islamika.v4i4.2043 , Viewed: 99 , Downloaded : 100
10.36088/islamika.v4i4.2054 , Viewed: 125 , Downloaded : 132
10.36088/islamika.v4i4.2058 , Viewed: 88 , Downloaded : 96
10.36088/islamika.v4i4.2059 , Viewed: 96 , Downloaded : 82
10.36088/islamika.v4i4.2062 , Viewed: 97 , Downloaded : 100
10.36088/islamika.v4i4.2064 , Viewed: 76 , Downloaded : 75
10.36088/islamika.v4i4.2066 , Viewed: 81 , Downloaded : 84
10.36088/islamika.v4i4.2067 , Viewed: 112 , Downloaded : 111
10.36088/islamika.v4i4.2069 , Viewed: 70 , Downloaded : 81
10.36088/islamika.v4i4.2081 , Viewed: 68 , Downloaded : 78
10.36088/islamika.v4i4.2084 , Viewed: 88 , Downloaded : 92
10.36088/islamika.v4i4.2083 , Viewed: 79 , Downloaded : 71

Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Kepribadian Siswa di MTs Nurul Ikhlas Bekasi

Salsabila Salsabila1*, Achmad Junaedi Sitika2, Debibik Nabilatul Fauziah3

678-692

10.36088/islamika.v4i4.2086 , Viewed: 85 , Downloaded : 83
10.36088/islamika.v4i4.2088 , Viewed: 91 , Downloaded : 87
10.36088/islamika.v4i4.2090 , Viewed: 82 , Downloaded : 79
10.36088/islamika.v4i4.2103 , Viewed: 68 , Downloaded : 75
10.36088/islamika.v4i4.2113 , Viewed: 96 , Downloaded : 100
10.36088/islamika.v4i4.2118 , Viewed: 127 , Downloaded : 110
10.36088/islamika.v4i4.2125 , Viewed: 138 , Downloaded : 97

Upaya Pembiasaan Membaca Al-Qur’an pada Karakter Siswa SMAIT Harum Karawang

Wiwin Siti Alawiyah1*, H. Amirudin2, Iqbal Amar Muzaki3

764-776

10.36088/islamika.v4i4.2131 , Viewed: 75 , Downloaded : 91
10.36088/islamika.v4i4.2139 , Viewed: 75 , Downloaded : 68
10.36088/islamika.v4i4.2153 , Viewed: 131 , Downloaded : 101
10.36088/islamika.v4i4.2159 , Viewed: 64 , Downloaded : 70
10.36088/islamika.v4i4.2160 , Viewed: 117 , Downloaded : 117
10.36088/islamika.v4i4.2172 , Viewed: 78 , Downloaded : 113
10.36088/islamika.v4i4.2176 , Viewed: 114 , Downloaded : 94
10.36088/islamika.v4i4.2177 , Viewed: 77 , Downloaded : 85
10.36088/islamika.v4i4.2183 , Viewed: 108 , Downloaded : 117

Tantangan Pembelajaran Hybrid di Perguruan Tinggi

Akhmad Asyari1, Muhamad Ahyar Rasidi2

883-892

10.36088/islamika.v4i4.2191 , Viewed: 118 , Downloaded : 113
10.36088/islamika.v4i4.2189 , Viewed: 104 , Downloaded : 78

Urgensi Sertifikasi Halal pada Coffee Shop di Indonesia

Nurjanah Nurjanah1*, Murniyetti Murniyetti2, Wirdati Wirdati3, Al Ikhlas4

903-915

10.36088/islamika.v4i4.2190 , Viewed: 110 , Downloaded : 106