DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.95 Abstract views: 23 , Download PDF : 123
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.96 Abstract views: 52 , Download PDF : 14
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.99 Abstract views: 48 ,
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.101 Abstract views: 34 , Download PDF : 29
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.102 Abstract views: 24 , Download PDF : 67
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.103 Abstract views: 37 , Download PDF : 114
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.104 Abstract views: 37 , Download PDF : 17
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.105 Abstract views: 20 , Download PDF : 11
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.106 Abstract views: 33 , Download PDF : 149
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.107 Abstract views: 18 , Download PDF : 17
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.108 Abstract views: 76 , Download PDF : 13