DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.95 Abstract views: 525 , Download PDF : 828
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.96 Abstract views: 790 , Download PDF : 321
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.99 Abstract views: 588 ,
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.101 Abstract views: 511 , Download PDF : 394
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.102 Abstract views: 563 , Download PDF : 747
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.103 Abstract views: 540 , Download PDF : 963
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.104 Abstract views: 594 , Download PDF : 354
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.105 Abstract views: 466 , Download PDF : 306
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.106 Abstract views: 465 , Download PDF : 1396
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.107 Abstract views: 563 , Download PDF : 335
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.108 Abstract views: 630 , Download PDF : 444