DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.95 Abstract views: 19 , Download PDF : 104
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.96 Abstract views: 45 , Download PDF : 10
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.99 Abstract views: 27 ,
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.101 Abstract views: 26 , Download PDF : 24
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.102 Abstract views: 21 , Download PDF : 38
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.103 Abstract views: 26 , Download PDF : 86
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.104 Abstract views: 19 , Download PDF : 10
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.105 Abstract views: 15 , Download PDF : 6
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.106 Abstract views: 23 , Download PDF : 102
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.107 Abstract views: 15 , Download PDF : 13
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.108 Abstract views: 73 , Download PDF : 10