DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.95 Abstract views: 62 , Download PDF : 233
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.96 Abstract views: 79 , Download PDF : 30
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.99 Abstract views: 85 ,
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.101 Abstract views: 84 , Download PDF : 62
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.102 Abstract views: 49 , Download PDF : 181
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.103 Abstract views: 66 , Download PDF : 222
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.104 Abstract views: 62 , Download PDF : 38
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.105 Abstract views: 50 , Download PDF : 31
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.106 Abstract views: 66 , Download PDF : 447
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.107 Abstract views: 52 , Download PDF : 35
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i2.108 Abstract views: 100 , Download PDF : 34