DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.216 Abstract views: 458 , Download PDF : 3560
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.219 Abstract views: 86 , Download PDF : 115
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.301 Abstract views: 100 , Download PDF : 767
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.348 Abstract views: 39 , Download PDF : 37
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.350 Abstract views: 44 , Download PDF : 36
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.360 Abstract views: 45 , Download PDF : 32
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.361 Abstract views: 66 , Download PDF : 82
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.371 Abstract views: 50 , Download PDF : 96