DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.216 Abstract views: 117 , Download PDF : 127
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.219 Abstract views: 32 , Download PDF : 29
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.301 Abstract views: 25 , Download PDF : 48
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.348 Abstract views: 15 , Download PDF : 12
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.350 Abstract views: 14 , Download PDF : 9
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.360 Abstract views: 13 , Download PDF : 7
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.361 Abstract views: 16 , Download PDF : 11
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.371 Abstract views: 12 , Download PDF : 1