DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.216 Abstract views: 4197 , Download PDF : 23435
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.219 Abstract views: 540 , Download PDF : 831
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.301 Abstract views: 519 , Download PDF : 2536
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.348 Abstract views: 348 , Download PDF : 350
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.350 Abstract views: 273 , Download PDF : 247
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.360 Abstract views: 407 , Download PDF : 288
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.361 Abstract views: 388 , Download PDF : 528
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.371 Abstract views: 411 , Download PDF : 1115