DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.216 Abstract views: 675 , Download PDF : 4960
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.219 Abstract views: 141 , Download PDF : 215
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.301 Abstract views: 187 , Download PDF : 1043
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.348 Abstract views: 81 , Download PDF : 69
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.350 Abstract views: 78 , Download PDF : 71
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.360 Abstract views: 97 , Download PDF : 67
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.361 Abstract views: 111 , Download PDF : 121
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.371 Abstract views: 110 , Download PDF : 212