DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.165 Abstract views: 72 , Download PDF : 133
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.159 Abstract views: 24 , Download PDF : 24
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.158 Abstract views: 32 , Download PDF : 49
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.195 Abstract views: 20 , Download PDF : 20
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.196 Abstract views: 19 , Download PDF : 15
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.197 Abstract views: 16 , Download PDF : 16
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.185 Abstract views: 31 , Download PDF : 26
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.204 Abstract views: 28 , Download PDF : 20
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.220 Abstract views: 22 , Download PDF : 11