DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.165 Abstract views: 996 , Download PDF : 1693
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.159 Abstract views: 460 , Download PDF : 414
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.158 Abstract views: 895 , Download PDF : 3617
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.195 Abstract views: 345 , Download PDF : 317
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.196 Abstract views: 444 , Download PDF : 430
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.197 Abstract views: 455 , Download PDF : 488
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.185 Abstract views: 770 , Download PDF : 15503
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.204 Abstract views: 791 , Download PDF : 609
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.220 Abstract views: 527 , Download PDF : 280