DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.165 Abstract views: 444 , Download PDF : 967
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.159 Abstract views: 169 , Download PDF : 162
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.158 Abstract views: 308 , Download PDF : 1187
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.195 Abstract views: 115 , Download PDF : 116
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.196 Abstract views: 111 , Download PDF : 139
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.197 Abstract views: 172 , Download PDF : 207
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.185 Abstract views: 246 , Download PDF : 3374
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.204 Abstract views: 223 , Download PDF : 177
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.220 Abstract views: 166 , Download PDF : 115