DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.165 Abstract views: 291 , Download PDF : 778
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.159 Abstract views: 101 , Download PDF : 92
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.158 Abstract views: 198 , Download PDF : 891
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.195 Abstract views: 62 , Download PDF : 55
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.196 Abstract views: 63 , Download PDF : 73
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.197 Abstract views: 93 , Download PDF : 119
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.185 Abstract views: 132 , Download PDF : 2563
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.204 Abstract views: 104 , Download PDF : 85
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.220 Abstract views: 79 , Download PDF : 46