DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.165 Abstract views: 169 , Download PDF : 495
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.159 Abstract views: 56 , Download PDF : 46
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.158 Abstract views: 76 , Download PDF : 127
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.195 Abstract views: 32 , Download PDF : 29
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.196 Abstract views: 34 , Download PDF : 32
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.197 Abstract views: 48 , Download PDF : 61
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.185 Abstract views: 52 , Download PDF : 338
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.204 Abstract views: 55 , Download PDF : 33
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.220 Abstract views: 35 , Download PDF : 18