DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.165 Abstract views: 29 , Download PDF : 53
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.159 Abstract views: 10 , Download PDF : 13
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.158 Abstract views: 10 , Download PDF : 20
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.195 Abstract views: 12 , Download PDF : 15
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.196 Abstract views: 6 , Download PDF : 8
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.197 Abstract views: 6 , Download PDF : 7
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.185 Abstract views: 14 , Download PDF : 5
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.204 Abstract views: 13 , Download PDF : 5
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.220 Abstract views: 11 , Download PDF : 5