NURFADHILLAH, S.; RACHMADANI, A.; SALSABILA, C. S.; YORANDA, D. O.; SAVIRA, D.; OKTAVIANI, S. N. Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android melalui Aplikasi Quiziz pada Pelajaran Matematika VI SDN Karang Tengah 06. PENSA, v. 3, n. 2, p. 280-296, 30 ago. 2021.