Suparlan, S. (2020). Pendidikan Anak dalam Persepektif Islam. PENSA, 2(3), 249-261. https://doi.org/10.36088/pensa.v2i3.949