Nursyamsu, N. (2017) ‚ÄúPerkembangan Politik Islam Kontemporer‚ÄĚ, PALAPA, 5(2), pp. 167-182. doi: 10.36088/palapa.v5i2.53.