1.
Azahra L, Sitika AJ, Fauziah DN. Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar dalam Menumbuhkan Minat Baca pada Anak di BiMBA AIUEO Margahayu Bekasi Timur. islamika [Internet]. 14Jul.2022 [cited 23Apr.2024];4(3):451-64. Available from: https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/1975