Azahra, Luthfiah, Ahmad Junaedi Sitika, and Debibik Nabilatul Fauziah. “Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar Dalam Menumbuhkan Minat Baca Pada Anak Di BiMBA AIUEO Margahayu Bekasi Timur”. ISLAMIKA 4, no. 3 (July 14, 2022): 451-464. Accessed November 28, 2022. https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/1975.