Azahra, L., A. J. Sitika, and D. N. Fauziah. “Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar Dalam Menumbuhkan Minat Baca Pada Anak Di BiMBA AIUEO Margahayu Bekasi Timur”. ISLAMIKA, Vol. 4, no. 3, July 2022, pp. 451-64, doi:10.36088/islamika.v4i3.1975.