[1]
H. Mubarok, I. Rohmaedah, A. Aini, W. A. Rahmawati, S. Mahanani, and R. Yustiani, “Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Indonesia Deen Haag Belanda dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia”, islamika, vol. 3, no. 1, pp. 68-81, Jan. 2021.