[1]
L. Azahra, A. J. Sitika, and D. N. Fauziah, “Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar dalam Menumbuhkan Minat Baca pada Anak di BiMBA AIUEO Margahayu Bekasi Timur”, islamika, vol. 4, no. 3, pp. 451-464, Jul. 2022.