[1]
R. M. Abdillah, A. J. Sitika, and D. N. Fauziah, “Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Riyadul Athfal sebagai Alternatif Pendidikan Islam di Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang”, islamika, vol. 4, no. 3, pp. 247-261, Jul. 2022.