Mubarok, H., Rohmaedah, I., Aini, A., Rahmawati, W. A., Mahanani, S. and Yustiani, R. (2021) “Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Indonesia Deen Haag Belanda dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia”, ISLAMIKA, 3(1), pp. 68-81. doi: 10.36088/islamika.v3i1.970.