Rukmini, Y., Bariah, O. and Sitika, A. J. (2022) “Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMPN 2 Telukjambe Timur Karawang”, ISLAMIKA, 4(3), pp. 316-332. doi: 10.36088/islamika.v4i3.1894.