Mubarok, Husni, Indun Rohmaedah, Anni Aini, Wahyu Aditya Rahmawati, Sinta Mahanani, and Riska Yustiani. 2021. “Implementasi Kurikulum 2013 Di Sekolah Indonesia Deen Haag Belanda Dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia”. ISLAMIKA 3 (1), 68-81. https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.970.