Azahra, Luthfiah, Ahmad Junaedi Sitika, and Debibik Nabilatul Fauziah. 2022. “Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar Dalam Menumbuhkan Minat Baca Pada Anak Di BiMBA AIUEO Margahayu Bekasi Timur”. ISLAMIKA 4 (3), 451-64. https://doi.org/10.36088/islamika.v4i3.1975.