MUBAROK, H.; ROHMAEDAH, I.; AINI, A.; RAHMAWATI, W. A.; MAHANANI, S.; YUSTIANI, R. Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Indonesia Deen Haag Belanda dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia. ISLAMIKA, v. 3, n. 1, p. 68-81, 31 jan. 2021.