ABDILLAH, R. M.; SITIKA, A. J.; FAUZIAH, D. N. Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Riyadul Athfal sebagai Alternatif Pendidikan Islam di Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. ISLAMIKA, v. 4, n. 3, p. 247-261, 1 jul. 2022.