Mubarok, H., Rohmaedah, I., Aini, A., Rahmawati, W. A., Mahanani, S., & Yustiani, R. (2021). Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Indonesia Deen Haag Belanda dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia. ISLAMIKA, 3(1), 68-81. https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.970