Rukmini, Y., Bariah, O., & Sitika, A. J. (2022). Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMPN 2 Telukjambe Timur Karawang. ISLAMIKA, 4(3), 316-332. https://doi.org/10.36088/islamika.v4i3.1894