(1)
Mubarok, H.; Rohmaedah, I.; Aini, A.; Rahmawati, W. A.; Mahanani, S.; Yustiani, R. Implementasi Kurikulum 2013 Di Sekolah Indonesia Deen Haag Belanda Dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia. islamika 2021, 3, 68-81.