(1)
Rukmini, Y.; Bariah, O.; Sitika, A. J. Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di SMPN 2 Telukjambe Timur Karawang. islamika 2022, 4, 316-332.