DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.109 Abstract views: 1317 , Download PDF : 510
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.110 Abstract views: 699 , Download PDF : 719
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.112 Abstract views: 544 , Download PDF : 518
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.113 Abstract views: 491 , Download PDF : 348
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.114 Abstract views: 541 , Download PDF : 375
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.117 Abstract views: 825 , Download PDF : 3870
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.118 Abstract views: 498 , Download PDF : 401
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.119 Abstract views: 1007 , Download PDF : 942
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.120 Abstract views: 830 , Download PDF : 1467
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.121 Abstract views: 567 , Download PDF : 1154
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.122 Abstract views: 669 , Download PDF : 836
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.123 Abstract views: 518 , Download PDF : 394