DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.109 Abstract views: 48 , Download PDF : 29
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.110 Abstract views: 49 , Download PDF : 73
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.112 Abstract views: 23 , Download PDF : 45
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.113 Abstract views: 24 , Download PDF : 6
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.114 Abstract views: 21 , Download PDF : 10
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.117 Abstract views: 33 , Download PDF : 23
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.118 Abstract views: 21 , Download PDF : 18
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.119 Abstract views: 20 , Download PDF : 16
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.120 Abstract views: 47 , Download PDF : 109
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.121 Abstract views: 29 , Download PDF : 255
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.122 Abstract views: 17 , Download PDF : 8
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.123 Abstract views: 18 , Download PDF : 8