DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.109 Abstract views: 63 , Download PDF : 36
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.110 Abstract views: 63 , Download PDF : 89
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.112 Abstract views: 31 , Download PDF : 55
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.113 Abstract views: 28 , Download PDF : 15
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.114 Abstract views: 30 , Download PDF : 15
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.117 Abstract views: 41 , Download PDF : 33
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.118 Abstract views: 27 , Download PDF : 23
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.119 Abstract views: 30 , Download PDF : 25
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.120 Abstract views: 69 , Download PDF : 195
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.121 Abstract views: 36 , Download PDF : 286
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.122 Abstract views: 22 , Download PDF : 11
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.123 Abstract views: 23 , Download PDF : 12