DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.109 Abstract views: 290 , Download PDF : 138
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.110 Abstract views: 146 , Download PDF : 208
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.112 Abstract views: 68 , Download PDF : 99
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.113 Abstract views: 69 , Download PDF : 46
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.114 Abstract views: 96 , Download PDF : 58
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.117 Abstract views: 189 , Download PDF : 186
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.118 Abstract views: 72 , Download PDF : 60
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.119 Abstract views: 191 , Download PDF : 104
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.120 Abstract views: 164 , Download PDF : 566
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.121 Abstract views: 102 , Download PDF : 471
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.122 Abstract views: 81 , Download PDF : 110
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.123 Abstract views: 64 , Download PDF : 47