DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.109 Abstract views: 531 , Download PDF : 237
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.110 Abstract views: 265 , Download PDF : 336
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.112 Abstract views: 180 , Download PDF : 183
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.113 Abstract views: 146 , Download PDF : 114
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.114 Abstract views: 194 , Download PDF : 133
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.117 Abstract views: 298 , Download PDF : 315
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.118 Abstract views: 186 , Download PDF : 134
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.119 Abstract views: 331 , Download PDF : 200
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.120 Abstract views: 296 , Download PDF : 762
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.121 Abstract views: 207 , Download PDF : 629
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.122 Abstract views: 176 , Download PDF : 228
DOI : https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.123 Abstract views: 158 , Download PDF : 117