https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1679 , Abstract Viewed: 137 , Downloaded : 121
https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1645 , Abstract Viewed: 122 , Downloaded : 95
https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1646 , Abstract Viewed: 143 , Downloaded : 105
https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1648 , Abstract Viewed: 87 , Downloaded : 74

Penerapan Kurikulum Prototype pada Masa Pandemi Covid-19

Primanita Sholihah Rosmana1, Sofyan Iskandar2, Fya Syaikha Fatimah3, Rinanda Aprillionita4*, Shafina Alya Arfaiza5, Wanda Hamidah6

62-75

https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1706 , Abstract Viewed: 1259 , Downloaded : 1180
https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1672 , Abstract Viewed: 133 , Downloaded : 94
https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1689 , Abstract Viewed: 116 , Downloaded : 96

Tantangan Kurikulum 2013 Untuk Menghadapi Pembelajaran di Era Modern

Primanita Sholihah Rosmana1, Sofyan Iskandar2, Masruroh Masruroh3*, Metaninda Permata Ayu4, Anis Hidayatul Ummah5

104-113

https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1701 , Abstract Viewed: 202 , Downloaded : 120
https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1712 , Abstract Viewed: 131 , Downloaded : 108

Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam

Shadrina Afra Khairunnisa1*, Mita Chairunnisa Rahman2, Chika Apriyanti3, Dwi Octaviani Putri4, Hisny Fajrussalam5

130-147

https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1711 , Abstract Viewed: 517 , Downloaded : 481
https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1714 , Abstract Viewed: 157 , Downloaded : 106