[1]
F. Kusumardani, A. J. Sitika, and D. N. Fauziah, “Pelaksanaan Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di SDIT Izzatul Islam Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi”, fondatia, vol. 6, no. 2, pp. 330-345, Jun. 2022.