Dewi, Y., Sitika, A. J., & Fauziah, D. N. (2022). Motivasi Partisipasi Ibu Rumah Tangga Perumahan Papanmas Kabupaten Bekasi terhadap Kegiatan Pengajian Majlis Ta’lim Ar-Ridwan. FONDATIA, 6(3), 399-413. https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i3.2001