(1)
Dewi, Y.; Sitika, A. J.; Fauziah, D. N. Motivasi Partisipasi Ibu Rumah Tangga Perumahan Papanmas Kabupaten Bekasi Terhadap Kegiatan Pengajian Majlis Ta’lim Ar-Ridwan. fondatia 2022, 6, 399-413.