HUDA, A.; SETIAWAN, F.; DALIMUNTHE, R.; SETIONO, I.; DJAKA, C. Budaya Sekolah/ Madrasah. BINTANG, v. 3, n. 3, p. 517-526, 30 dez. 2021.