(1)
Sunni, M. A.; Islami, A. V. Pengaruh Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbantuan Mind Mapping Dalam Pembelajaran IPA Di MTs NW Kilang. bintang 2020, 2, 258-270.