Gunawan, Iwan, and Ahmad Junaedi Sitika. 2022. “Peranan Dakwah Syekh Ahmad At Tijany Dalam Tarekat Tijaniyah”. ALKHIDMAD 6 (2), 112-24. https://doi.org/10.36088/alkhidmad.v6i2.2848.