(1)
Gunawan, I.; Sitika, A. J. Peranan Dakwah Syekh Ahmad At Tijany Dalam Tarekat Tijaniyah. alkhidmad 2022, 6, 112-124.